Tiểu sử Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

nguyenthikimtienBà Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày sinh: 1/8/1959
Quê quán: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
– Bộ trưởng Y tế
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI
– Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Phó giáo sư – Tiến sĩ Y khoa
Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Bà Nguyễn Thị Kim Tiến