Tiểu sử Ông Lê Vĩnh Tân

levinhtanÔng Lê Vĩnh Tân

Ngày sinh: 2/7/1958
Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
– Bộ trưởng Nội vụ
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp
Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Lê Vĩnh Tân