Tiểu sử Ông Phan Văn Sáu

phanvansauÔng  Phan Văn Sáu

Ngày sinh: 9/10/1959
Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
– Tổng thanh tra Chính phủ
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
Trình độ học vấn: Kỹ sư Bách khoa
Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Phan Văn Sáu