Tiểu sử Ông Trương Gia Bình

truonggiabinhÔng Trương Gia Bình

Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1956

Quê quán: Nghệ An

Ông Trương Gia Bình là một doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT. Ngoài ra ông còn là phó giáo sư (1991), tiến sĩ (1982), từng là trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị Đại học FPT, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (1998-2005).

Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Trương Gia Bình