Tiểu sử Ông Đinh Thế Huynh

dinh-the-huynhÔng Đinh Thế Huynh

Sing ngày 15 tháng 5 năm 1953

Quê: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Hiện ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Đinh Thế Huynh