Tiểu sử Ông Đinh La Thăng

dinh_la_thangÔng Đinh La Thăng

Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960

Quê quán: xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Ông Đinh La Thăng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa X, XI và XII, đại biểu Quốc hội các khoá XI và XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 3 tháng 8 năm 2011.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Hiện tại  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng 2 năm 2016

Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Đinh La Thăng