Tiểu sử Ông Hoàng Trung Hải

hoang-trung-haiÔng Hoàng Trung Hải

Sinh ngày 27 tháng 9, 1959

Quê quán: xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ông Hoàng Trung Hải là một chính khách Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, XI, XII. Từ ngày 05/02/2016, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII.

 

Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Hoàng Trung Hải