Tiểu sử Ông Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ Ngày sinh: 3/6/1963 Quê quán: Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Trương Quang Nghĩa

Ông Trương Quang Nghĩa Ngày sinh: 19/8/1958 Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Giao thông Vận tải – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long Ngày sinh: 1963 Quê quán: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tư pháp – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII Trình độ lý luận chính trị:...

Tiểu sử Ông Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng Ngày sinh: 11/12/1970 Quê quán:  Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Ủy viên Trung ương Đảng khóa...

Tiểu sử Ông Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà Ngày sinh: 19/4/1963 Quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Phạm Hồng Hà

Ông Phạm Hồng Hà Ngày sinh: 20/1/1958 Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Xây dựng – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII –...

Tiểu sử Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng Ngày sinh: 10/5/1961 Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tài chính – Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII Trình độ...

Tiểu sử Ông Nguyễn Chí Dũng

Ông Nguyễn Chí Dũng Ngày sinh: 5/8/1960 Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Ủy viên Trung ương khóa XI, XII...

Tiểu sử Ông Mai Tiến Dũng

Ông Mai Tiến Dũng Ngày sinh: 8/1/1959 Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII...

Tiểu sử Ông Đào Ngọc Dung

Ông Đào Ngọc Dung Ngày sinh: 6/6/1962 Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội – Ủy viên Trung ương Đảng...

Tiểu sử Ông Nguyễn Xuân Cường

Ông Nguyễn Xuân Cường Ngày sinh: 14/10/1959 Quê quán: Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ủy viên Trung ương...

Tiểu sử Ông Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến Ngày sinh: 10/11/1962 Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Dân tộc: Sán Dìu Chức vụ: – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Ủy viên Trung ương Đảng...

Tiểu sử Ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh Ngày sinh: 17/6/1965 Quê quán: Xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ – Ủy viên Trung ương Đảng khóa...

Tiểu sử Ông Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh Ngày sinh: 1964 Quê quán: Quảng Ngãi Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Công thương – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ...

Tiểu sử Ông Phạm Bình Minh

Ông Phạm Bình Minh Ngày sinh: 26/3/1959 Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Phó thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao – Ủy viên Trung ương Đảng khóa...

Tiểu sử Ông Vũ Đức Đam

Ông Vũ Đức Đam Ngày sinh: 3/2/1963 Quê quán: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Phó thủ tướng – Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII Trình độ...