Tiểu sử Ông Hoàng Trung Hải

Ông Hoàng Trung Hải Sinh ngày 27 tháng 9, 1959 Quê quán: xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình Ông Hoàng Trung Hải là một chính khách Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung...

Tiểu sử Ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960 Quê quán: xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Đinh La Thăng nguyên là một chính khách Việt Nam, tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kế toán. Ông là đại biểu...

Tiểu sử Ông Đinh Thế Huynh

Ông Đinh Thế Huynh Sing ngày 15 tháng 5 năm 1953 Quê: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định Hiện ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản...

Tiểu sử Ông Trương Minh Tuấn

Ông Trương Minh Tuấn Ngày sinh: 23/9/1960 Quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII Trình độ...

Tiểu sử Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày sinh: 1/8/1959 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Y tế – Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI –...

Tiểu sử Ông Nguyễn Ngọc Thiện

Ông Nguyễn Ngọc Thiện Ngày sinh: 27/3/1959 Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch – Ủy viên Trung...

Tiểu sử Ông Lê Vĩnh Tân

Ông Lê Vĩnh Tân Ngày sinh: 2/7/1958 Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Nội vụ – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII Trình độ...

Tiểu sử Ông Phan Văn Sáu

Ông  Phan Văn Sáu Ngày sinh: 9/10/1959 Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Tổng thanh tra Chính phủ – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII Trình...

Tiểu sử Ông Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ Ngày sinh: 3/6/1963 Quê quán: Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Trương Quang Nghĩa

Ông Trương Quang Nghĩa Ngày sinh: 19/8/1958 Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Giao thông Vận tải – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long Ngày sinh: 1963 Quê quán: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tư pháp – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII Trình độ lý luận chính trị:...

Tiểu sử Ông Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng Ngày sinh: 11/12/1970 Quê quán:  Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Ủy viên Trung ương Đảng khóa...

Tiểu sử Ông Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà Ngày sinh: 19/4/1963 Quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,...

Tiểu sử Ông Phạm Hồng Hà

Ông Phạm Hồng Hà Ngày sinh: 20/1/1958 Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Xây dựng – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII –...

Tiểu sử Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng Ngày sinh: 10/5/1961 Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Tài chính – Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII Trình độ...

Tiểu sử Ông Nguyễn Chí Dũng

Ông Nguyễn Chí Dũng Ngày sinh: 5/8/1960 Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Chức vụ: – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Ủy viên Trung ương khóa XI, XII...