Tiểu sử Ông Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 Quê quán:  Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam – Đà Nẵng Ông Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân người Việt Nam được xem là vị tỷ phú...

Tiểu sử Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1956 Quê quán: Nghệ An Ông Trương Gia Bình là một doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT. Ngoài ra ông còn là phó giáo sư...